ไม้แผ่นเก่า
ไม้แผ่นเก่าคุณภาพดี ถูกคัดสรร มาอย่างดีเนื้อไม้มีคุณภาพลวดลายสวยงามคงสภาพเดิม เป็นอย่างดี