บ้านไม้เก่า
บ้านไม้เก่า มีความคงสภาพดี ไม้ทุกแผ่นสามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางการเงินได้ เพียงท่านเรียกให้เราไปดูบ้านและประเมินราคาบ้านไม้เก่า เรายินดีประเมินราคาบ้านให้ท่านทันที