บ้านไม้เก่าทรงไทย
บ้านไม้เก่าทรงไทย มีอายุเก่าแก่ปลูกสร้างสมัยบบรรพบุรุษ เนื้อไม้ยังมีลวดลายความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทางเราประเมินราคาให้อย่างเป็นที่น่าพอใจ