บ้านเก่าไม้สัก
บ้านเก่าไม้สัก ทั้งหลัง เนื้อไม้มีความชำรุดแต่ทางเราก็ประเมินราคาให้ท่านสูงเนื่องจากเนื้อไม้ ยังมีคุณภาพสำหรับเรา